Ana Sayfa      İletişim
Üyelik Koşulları
 

Kurumsal Üyelik Koşulları

  1. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben üye olmak istenildiğine dair bir yazı yazılması,
  2. Yazı ekine kuruluş ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi, kurum veya şirket ana sözleşmesi ve imza sirkülerinin eklenmesi,
  3. Kurumsal Üye Giriş Formunun doldurulması gerekir.

2018 yılı kurumsal üyeler üyelik aidatı 6.000,00 TL’dir. Ayrıca; bir defaya mahsus olmak üzere üyeliğe giriş tarihindeki üyelik aidatı kadar da giriş aidatı alınmaktadır.

Başvurular, başvuru yapıldıktan sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve ilgililere iletilir.

Gerçek Üyelik Koşulları

  1. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben üye olmak istenildiğine dair bir yazı yazılması,
  2. Yazı ekine özgeçmiş, enerji ile ilgili yayınlanmış eserler listesi ve üyemiz iki kişinin referansının eklenmesi, (Referans Mektubu Örneği)
  3. Gerçek Kişi Üye Giriş Formunun doldurulması gerekir.

2018 yılı gerçek kişiler üyelik aidatı 150,00 TL’dir. Ayrıca; bir defaya mahsus olmak üzere üyeliğe giriş tarihindeki üyelik aidatı kadar da giriş aidatı alınmaktadır.

Başvurular, başvuru yapıldıktan sonraki ilk Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve ilgililere iletilir.

 
 

Dünya Saatleri

20/02/2018
23:13
 
  DEK'e Üye Ülkeler
Dünya Haritası
 
 
 
 
Disclaimer © Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesl 2010