Ana Sayfa      İletişim
EMO Basın Açıklamasına İlişkin DEK-TMK Görüşü
 

14.02.2014

 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

BASIN AÇIKLAMASINA İLİŞKİN DEK-TMK GÖRÜŞÜ

 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 12 Şubat 2014 günü bir basın açıklaması yaparak, Dünya Enerji Konseyi Türk Millî Komitesi Derneği’ne (DEK-TMK) son günlerde yapılan üyelik başvuruları hakkında yanlış değerlendirmelere neden olabilecek görüşler belirtmiştir.

DEK-TMK Derneği Tüzüğü uyarınca, tüzel ve gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler. Bu konuya ilişkin ayrıntılar DEK-TMK Tüzüğü’nün 5.1, 5.3, 6 ve 7. Maddelerinde belirtilmiştir.

Söz konusu üyelik başvuruları DEK-TMK Derneği’ne 27 Aralık 2013 tarihinde ulaşmış, kayıt işlemleri ise, 17 Ocak 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılmıştır.

Yönetim Kurulu üyesi olan ETKB, EÜAŞ, TKİ ve TETAŞ temsilcileri yapılan başvuruların kurumsal olarak önerildiğini ve DEK-TMK Derneği tüzüğüne uygun olduğunu belirtmişlerdir. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, üye kayıt işlemi hakkında gerekli Yönetim Kurulu kararı oy çokluğu ile alınmıştır. Bu nedenle, üye kayıt işleminde DEK-TMK Derneği Tüzüğü’ne aykırı bir tutum izlenmemiştir. Ayrıca, gelecekteki herhangi bir zaman içinde, Tüzük açısından uygun olmayan bir üyelik işleminin yapılmış olduğunun belirlenmesi durumunda Yönetim Kurulu gereken kararı alma yetkisine, her zaman, sahiptir.

Söz konusu üyelik başvuruları ile 2016 yılında İstanbul’da yapılacak 23. Dünya Enerji Kongresi organizasyonu kapsamında yapılacak hazırlıklarda başarılı olunabilmesi için, DEK-TMK Derneği ile Bakanlığımızın güç birliği yapması amaçlanmıştır. Başvurular yapılmadan önce DEK-TMK Derneği bu hususta Bakanlığımız ile görüş birliğine varmıştır.

EMO’nun yapmış olduğu basın açıklamasının yanlış ve eksik bilgilere dayandığını ve üyelik işlemlerinin tüzüğümüze uygun olduğunu kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

 

DEK-TMK YÖNETİM KURULU

 
 

Dünya Saatleri

21/09/2017
15:16
 
  DEK'e Üye Ülkeler
Dünya Haritası
 
 
 
 
Disclaimer © Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesl 2010